• 1995 - Projekt architektoniczny, budowlany, scenariusz i projekt plastyczno-techniczny ekspozycji w Muzeum Przyrodniczym w Białowieży

 • 1996 - Projekt Ekomuzeum Dziedzictwa dla Przyszłości - Białowieża

 • 1999 - Projekt Galerii Bocianiej PTOP - Tykocin

 • 2000 - Projekt ekspozycji Centrum Restytucji Zwierząt Rzadkich - Białowieża

 • 2001 - Projekt wystawy ,,Puszcza Białowieska” w  Naturhistorisches Museum w Wiedniu

 • 2001 - Realizacja ekspozycji Przystań Flisacka w Pienińskim Parku Narodowym

 • 2002 - Realizacja ekspozycji w Białowieskim Parku Narodowym

 • 2003 - Realizacja ekspozycji w Muzeum Przyrodniczym Magurskiego Parku Narodowego

 • 2004 - Projekt ekspozycji dla Drawieńskiego Parku Narodowego

 • 2004 - Projekt Ekomuzeum Królewskiej Puszczy Stara Białowieża

 • 2005 - Scenariusz i projekt ekspozycji w Tatrzańskim Parku Narodowym

 • 2005 - Realizacja wystawy w Muzeum Techniki w Warszawie

 • 2005 - Realizacja modeli dla Muzeum  i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie

 • 2006 - Koncepcja muzeum w Narwiańskim Parku Narodowym

 • 2006 - Realizacja wystawy w Muzeum Tatrzańskim im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

 • 2006 - Scenariusz i projekt aranżacji wystawy w muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 • 2006 - Projekt ekspozycji i realizacja w Muzeum Ikon w Supraślu

 • 2006 - Projekt ekspozycji w muzeum w Gdyn

 • 2007 - Projekt i realizacja wystawy w PK Puszczy Rominckiej

 • 2007 - Projekt Ekomuzeum Kolei Żelaznych ,, Na szlaku Królewiec - Odessa”  w Czeremsze

 • 2007 - Projekt i realizacja ekspozycji w Otwocku

 • 2007 - Projekt Muzeum Ptasia Wyspa w Goniądzu

 • 2008 - Projekt rekonstrukcji i ekspozycji plenerowej Grodzisko Zbucz

 • 2008 - Realizacja ekspozycji w Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu

 • 2008 - Projekt technologii architektury i aranżacji wystawy w  Muzeum i Ośrodku Edukacji ŚPN

 • 2008 - Koncepcja ekspozycji w Muzeum Narodowego Parku w Kamieniukach - Białoruś

 • 2009 - Realizacja ekspozycji w OLP w Celestynowie

 • 2009 - Projekt visitor centre Życie Rzek i Strumieni w Narewce

 • 2009 - Projekt i realizacja Muzeum Przyrodniczego w Zwierzyńcu RPN

 • 2010 - Projekt ideowy Ekomuzeum Dziedzictwa Puszczy w Orzeszkowie

 • 2010 - Projekt Ekomuzeum Dziedzictwa Beskidu Niskiego w Żmigrodzie

 • 2010 - Projekt rozbudowy i modernizacji muzeum w Białowieży

 • 2010 - Realizacja szlaku podziemnego w Krakowie

 • 2010 - Projekt Centrum Edukacyjno- Muzealnego w TPN

 • 2010 - Projekt i realizacja ekspozycji w LKP Lasy Beskidu Sądeckiego w Rytrze

 • 2010 - Projekt  i realizacja OEL w Bełchatowie

 • 2010 - Projekt ekspozycji  Muzeum Regionalnego w Czyżewie

 • 2011 - Projekt Centrum Pieniądza NBP

 • 2011 - Projekt i realizacja ekspozycji Martwe drzewo w Łopuchówku/ Poznań

 • 2011 - Projekt i realizacja muzeum KPN

 • 2012 - Projekt ekspozycji - Cudowne Oblicze - Manopello

 • 2012 - Projekt i realizacja ekspozycji ,,Jaskinia nietoperzy” - Świdnica

 • 2012 - Projekt i realizacja ekspozycji owadów w Parku Leśnym w Bydgoszczy

 • 2012 - Koncepcja ekspozycji Muzeum Pragi

 • 2012 - Projekt i realizacja wystawy edukacyjnej w Policach

 • 2013 - Projekt i realizacja Muzeum Inkluzji w Bursztynie UG w Gdańsku

 • 2013 - Projekt i realizacja ,, Wystawa zioła” w Muzeum Przyrody w Drozdowie

 • 2013 - Projekt i realizacja wystawy plenerowej w OEL Hajnówka

 • 2014 - Projekt i realizacja Muzeum Bursztynu w Jarosławcu

 • 2014 - Projekt i realizacja wystawy w ZKPK w Dukli

 • 2014 - Projekt eskspozycji stałej w Muzeum Przyrody w Drozdowie

 • 2015 - Projekt Ekomuzeum ,, Krainy Otwartych Okiennic” w Puchłach

 • 2015 - Projekt i realizacja wystawy edukacyjnej w PKPK w Supraślu

 • 2015 - Realizacja wystawy w OEP w Sieradzu

 • 2015 - Projekt ekspozycji edukacyjnej ,, Puszcza Kozienicka” w ZMPK w Kozienicach

 • 2015 - Projekt wystawy przyrodniczej w LKP Nadleśnictwo Niepołomice

 • 2016 - Projekt placu edukacyjnego w PKPK w Supraślu

 • 2016 - Projekt Parku Kulturowego ,,Korycin - Milewszczyzna”

 • 2016 - Projekt wystawy stałej ,,Panteon Białowieski  w Białowieży

 • 2016 - Realizacja placu edukacyjnego w PKPK w Supraślu

 • 2016 - Projekt i realizacja ekspozycji w ZKPK w Krośnie

 • 2016 - Realizacja ekspozycji w Nadleśnictwie Niepołomice

 • 2016 - Projekt i realizacja ekspozycji w Ośrodku Rehabilitacji Dzikich Zwierząt w Łodzi

 • 2017 - Projekt i realizacja wystawy "Dzieje rolnictwa w Polsce" w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

 • 2017 - Projekt i realizacja placu edukacyjnego w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym "Doliny Narwi"

 • 2017 - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania edukacyjnego terenu - Park Krajobrazowy "Dolina Słupi"

 • 2017 - Modernizacja wystawy stałej "Tradycyjna obróbka drewna" w lamusie parterowym w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
  2018 - Wykonanie projektu i koncepcji wystawy "Słupia - rzeka wiedzy" 
  2018 - Realizacja wystawy "Darłowo w czasach króla Eryka Pomorskiego" w Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie

 • 2019 - Realizacja wystawy "Słupia - rzeka wiedzy" w Zespole Pomorskich Parków Krajobrazowych

 • 2019 - Projekt i realizacja sali edukacyjnej w Technikum Leśnym w Białowieży

 • 2019 - Aranżacja Sali Myśliwskiej w Technikum Leśnym w Białowieży

 • 2019 - Projekt i realizacja wystawy "Rodziny Darłowskie od 1945r" w Darłowskiej Poczekalni Kultury

 • 2020 - Projekt wykonawczy i koncepcyjny dla Muzeum Widzewa Łódź

 • 2020 - Modernizacja wystawy w Muzeum Bursztynu w Jarosławcu

 • 2020 - Realizacja wystawy przyrodniczej w Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego w Posadzie Zarszyńskiej

 • 2020 - Projekt koncepcyjny instalacji artystycznej "Volto Santo" w zabytkowym klasztorze Bożogrobców w Miechowie

 • 2020 - Realizacja instalacji artystycznej "Volto Santo" w zabytkowym klasztorze Bożogrobców w Miechowie

 • 2020 - Projekt koncepcyjny Sali Patronów w Belsku Dużym

 • 2020 - Realizacja Sali Patronów w Belsku Dużym